Echipa

DMCDiana-Maria Cismaru este doctor în sociologie, profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, și director al Departamentului Relații Publice din Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Este autor sau coautor al mai multor volume apărute la editura Comunicare.ro, respectiv Tritonic: Managementul reputației în mediul online (2015), Social media și managementul reputației (2012), Relații Publice – coeziune și eficiență prin comunicare (2011), Organizația inteligentă (2009), Comunicarea internă în organizații (2008),  și coordonator al volumelor colective: TeleRomânia în zece zile (cu Ion Drăgan, Tritonic, 2008) și Antreprenoriatul și performanța în afaceri (Comunicare.ro, 2013).  A participat ca expert în proiecte naționale și internaționale, dintre care: Accelerating low carbon industrial growth through CCUS –ALIGN (Horizon 2020, 2017-2020), Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice (SIPOCA, 2016-2019), Internationalizare, echitate și management pentru un învățământ superior de calitate – IEMU (POS-DRU, 2014-2015),  Scrutinizing the impact of CCS communication on general and local publics (ERA-NET, 2009-2010), Parteneriate orizontale și verticale pentru creșterea accesului în învățământul superior (2010-2013),  EHR- Antreprenoriat pentru resurse umane (2012-2013). A realizat un stagiu de cercetare la George Washington University în 2011, în urma căruia a dezvoltat un interes particular pentru domeniul învățării organizaționale ca temă de cercetare. Alte domenii spre care se orientează ca cercetător și expert sunt transformările aduse de societatea digitală, managementul reputației online, crizele de comunicare online, optimizarea comunicării organizaționale, reformele structurale, metode inovative de predare.

valeriuValeriu Frunzaru este doctor în sociologie, conferențiar și prodecan la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Ca autor și cercetător abordează, pe de o parte, problematica pieței muncii din România și din Uniunea Europeană, iar pe de altă parte, accesul și echitatea în învățământul superior. Un domeniu particular de cercetare este acela al atitudinii studenților față de învățământul superior și relația acestora cu piața muncii. Valeriu Frunzaru a făcut parte din echipe de cercetare naționale și internaționale care au realizat studii cantitative și calitative însoțite de propuneri de politici publice în domeniul pieței muncii și al educației. A beneficiat de burse de cercetare la Universitatea din Antwerp (Belgia) (2004, bursă Marie Curie la Herman Deleeck Centre for Social Policy), respectiv la Universitatea din York (Anglia) (2006, bursă MEN la Department of Social Policy and Social Work). Cărți pe care le-a publicat în domeniul ocupării forței de muncă și al educației: Sistemul de pensii românesc. O evaluare din perspectivă europeană (Editura Economică, 2007) și Ocuparea forţei de muncă. Politici europene (Editura Tritonic, 2012), Acces şi echitate în învăţământul superior din România. Dialog cu elevii şi studenţii (coautor, Editura Comunicare.ro, 2011), Învățământul universitar din România. Dialog cu elevi, studenți și profesori (coordonator, Editura Comunicare.ro, 2013).

CLCristina Leovaridis este doctor în sociologie (Universitatea din Bucureşti), absolvent al Şcolii post-doctorale în ştiinţe economice (din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu, Academia Română). Conferențiar universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Şcolii Naţionale de Studi Politice şi Administrative din Bucureşti; cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române (Departamentul Sociologia organizaţiilor). Autoare a volumelor Industria publicităţii – o abordare organizaţională (Universitară, 2007, 2008), distins cu Premiul Academiei Române „Dimitrie Gusti” şi Noi caracteristici ale calităţii vieţii în contextul economiei cunoaşterii şi al competiţiei pe plan european. Aspecte organizaţionale şi manageriale (Expert, 2013). Coautor la volumele: Spaţiul social al muncii spre societatea cunoaşterii (Expert, 2011),Noile paradigme ale inovării. Studiu de caz – Universitatea corporativă (Expert, 2009), Întreprinderile mici şi mijlocii şi comunităţile rurale în procesele de dezvoltare durabilă (Expert, 2007), Paradoxul instituţional. Întreprinderile mici şi mijlocii şi dezvoltarea durabilă (Expert, 2006), Managementul resurselor umane (Comunicare.ro, 2003), Managementul resurselor umane. Teste şi studii de caz (Bren, 2003). A publicat peste 50 de articole şi studii în volume şi reviste ştiinţifice. A participat ca cercetător la mai multe granturi şi proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale în domeniile: inovare, IMM-uri, forţă de muncă, antreprenoriat, relaţii industriale şi dialog social, societatea cunoaşterii etc. Membră a Asociaţiei Române de Sociologie. Domenii de interes: organizaţii intensiv-cognitive, condiţii de muncă, inovare, resurse umane, economia cunoaşterii.

carmennovacCarmen Novac este doctor în sociologie şi doctor în inginerie în domeniul materialelor compozite pentru aviaţie. Lector universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. Este autor al volumului Influenţa globalizării asupra Managementului Resurselor Umane (2011) apărut la editura Printech şi al volumului Managementul personalului – între necesitate şi realitate. Ghid practic (2013) apărut în colecţia Smart Books la editura Tritonic. A participat ca expert în proiecte naţionale şi internaţionale, dintre care: Instrumentele si tehnicile de analiza si previzionare resurse umane, pentru Direcţia de Politici Regionale din cadrul Ministerului Integrării Europene (2005); Elaborarea Fişelor de post pentru Observatorul Social (elaborarea manualului de recrutare necesar posturilor din cadrul Observatorului Social – 2008); Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România – STEPS (2011-2013); Formare profesională pentru personalul medical şi managerii din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul economiei sanitare (2012-2013); EHR- Antreprenoriat pentru resurse umane (2012-2013). A realizat un stagiu de formare a formatorilor pentru antreprenori, la Londra în 2011 în cadrul proiectului Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România – STEPS. Un interes particular manifestă pentru cercetări în domeniul evaluărilor de performanţe profesionale. Alte domenii spre care se orientează ca cercetător şi expert sunt: managementul personalului, managementul echipei de proiect, motivarea angajaţilor, metode inovative de predare (tehnica mapării).

reuRaluca Silvia Ciochină este doctor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. In teza sa de doctorat susținută în 2015, a dezbătut tema inteligenței colective în spațiul online, mai exact, mecanismele și factorii de activare a acesteia prin intermediul tehnologiei Web 2.0. A participat la conferințe academice, abordând teme precum comunicarea dialogică prin intermediul rețelelor sociale și competențele necesare succesului în Social Media pentru specialiștii de comunicare și relații publice. A participat ca evaluator pe platforma de e-learning în proiecte naționale, EHR – Antreprenoriat pentru resurse umane (2012-2013) și a contribuit cu un articol pe tema antreprenoriatului englez ín volumul „Antreprenoriatul și performanța în afaceri” (decembrie, 2013), coordonator Diana Maria Cismaru. Alt domeniu de interes este marketing-ul digital, domeniu în care se dezvoltă din punct de vedere profesional. Paleta de cunoștiințe în acest domeniu variază de la Social Media Marketing, SEO (Search Engine Optimization) și software-uri de marketing automatic (Marketing Automation Software) și marketing prin conținut.

Denisa Andreea Tudor  este doctor și cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București, cu o teză de doctorat susținută în 2016.  Licențiată în comunicare în 2011 și  absolventă a masteratului Brand Management și Comunicare Corporatistă cu lucrarea de dizertație “Branding de autor: între branding cultural și branding personal în era online” (2013), Denisa Andreea Tudor a decis ca, pe parcursul tezei de doctorat, să abordeze tema constituită la confluența dintre cele două domenii în care a avut interes vădit de-a lungul formării sale academice: tema inteligenței culturale și schimbările aduse de social media în configurarea grupurilor din organizații. A participat la sesiuni de comunicări științifice, abordând teme precum impactul noilor tehnologii asupra comunicării organizaționale. Pe planul profesional, domeniul principal în care se dezvoltă constă în conceperea de strategii de comunicare utilizând combinaţia potrivită între canalele de comunicare online şi offline.

Ioana Constantin fotoIoana Felicia Constantin este doctorand în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. În teza de doctorat, va analiza mecanismele prin care social media influențează acțiunile colective din mediul real și va discuta, printre altele, despre folosirea rețelelor sociale online ca instrument de organizare și presă alternativă. La un nivel mai specific, teza se va concentra și pe identificarea factorilor sociali, culturali și politici care influențează utilizatorii social media să se implice în diferite cauze și să participe la acțiuni colective din mediul real. Ioana Constantin a predat Etică și Responsabilitate Socială Corporativă, Management, Afaceri pe Internet la Facultatea de Management din SNSPA și lucrat în consiliere și orientare profesională, precum și în comunicare politică. Principalele ei arii de interes cuprind: social media, responsabilitatea socială corporativă, studii culturale, branding personal, cultura organizațională.

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s