Proiecte

Accelerating low carbon industrial growth through CCUS. Proiectul este de tip ACT/Horizon 2020 și este coordonat la nivel național de prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru. Echipa de șapte cercetători din cadrul SNSPA include trei membri ai laboratorului Organizational Learning.  Proiectul, care se va desfășura în perioada 2017-2020, are ca principale obiective generarea de noi mesaje  și investigarea strategiilor de compensare pentru creșterea acceptanței publice în cazul introducerii tehnologiilor pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon generat industrial.

Influenţe externe şi strategii interne de dezvoltare organizațională în economia care învață. Proiectul a fost un grant intern derulat de Laboratorul Organizational Learning din SNSPA în perioada iunie 2014-iunie 2016 și urmărește analiza contextului în care se realizează învățarea organizațională în prezent, precum și a modului în care organizațiile răspund la solicitările și turbulențele din mediul extern. Proiectul plasează deci problematica învăţării organizaţionale în legătură directă cu factorii care o influenţează, atât la nivel extra- cât şi intra-organizaţional (cum ar fi globalizarea, inovarea organizaţională, diversificarea comunicării în mediul virtual etc., în cadrul mai larg al necesităţii reducerii decalajului faţă de celelelte ţări UE), favorizând perspectiva sociologică și comunicațională asupra dinamicii firmelor autohtone.

Inovarea ca motor al învăţării organizaţionale în societatea cunoaşterii. Proiectul a fost un grant intern derulat de Laboratorul Organizational Learning din SNSPA în perioada iunie 2011-iunie 2013 și abordează inovarea în legătură directă cu învăţarea organizaţională, în firmele autohtone, comparativ cu situaţia din alte ţări europene, dintr-o perspectivă sociologică. Scopul acestui proiect îl constituie determinarea rolului pe care îl joacă inovarea în organizaţiile româneşti din diferite sectoare de activitate, a relaţiei interdependente dintre aceasta şi învăţarea organizaţională, ca o caracteristică a societăţii cunoaşterii. Metodologia folosită va fi iniţial una calitativă, iar ulterior va fi realizată o cercetare cantitativă, prin anchetă pe bază de chestionar, cu privire la modul în care managerii companiilor româneşti încurajează învăţarea organizaţională, cu privire la măsura în care firmele româneşti au fost stimulate în dezvoltarea activităţilor inovative de către instituţiile de stat şi de către mediul de afaceri, urmărindu-se în special rolul acordat inovării în cadrul învăţării organizaţionale.

E.H.R. – Antreprenoriat pentru resurse umane” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,  Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, care şi-a propus dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimularea iniţiativelor în afaceri, precum şi creşterea gradului de performanţă şi competenţă a persoanelor din sectorul resurselor umane şi a personalului de conducere din IMM-urilor. Proiectul a fost dezvoltat de Şcoala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), în parteneriat cu Federația “Junior Chamber International” (JCI), D&D Research și Asociația Națională a Editorilor și Autorilor de Teste Psihologice și Educaționale în perioada 2011-2013. Pentru mai multe detalii despre proiect puteţi consulta pagina oficială: http://www.ehr-antreprenoriat.ro/

Toţi membrii echipei laboratorului „Organizational Learning ” (OL) au fost implicaţi în diferite activităţi derulate în cadrul proiectului şi au contribuit în calitate de coautori la volumul colectiv, „ANTREPRENORIATUL ŞI PERFORMANŢA ÎN AFACERI. Lecţii învăţate în proiectul EHR-Antreprenoriat pentru resurse umane”, realizat la finalul proiectului şi coordonat de prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru.

Intelligent Communication este numele unei simulări didactice care, începând cu anul universitar 2006-2007, s-a adresat studenţilor din ciclul universitar, anul II semestrul I, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA Bucureşti. Pentru a ancora problematica disciplinei Teorii și practici de relații publice într-un context cât mai concret şi a demonstra gradul de aplicabilitate al noţiunilor prezentate în cadrul cursului s-a format o structură identică unei organizaţii reale, în care studenţii au fost “angajaţi” prin înscriere electronică pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui interviu. Aceştia au funcţionat ulterior ca un colectiv de lucru,  au avut roluri profesionale, primind şi executând sarcini, interacţionând şi fiind evaluaţi, la fel ca într-o organizaţie reală. Activitatea lor a fost vizibilă atât prin simulările organizate în cadrul acestui proiect, cât și prin rezultatele nemijlocite ale activității lor, inclusiv prin intermediul blogului: http://intelligentcommunication.wordpress.com/.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s